Skip to main content

follow us

Banana Berry Crunch Baked Oatmeal

Ingredients
 •     1 tabléspoon coconut oil
 •     2 cups rolléd oats
 •     1 téaspoon baking powdér
 •     2 téaspoons ground cinnamon
 •     pinch of salt
 •     1/4 cup coarsély choppéd pécans
 •     1/2 cup frésh bluébérriés
 •     1 largé banana, pééléd and slicéd
 •     1 largé égg
 •     1/3 cup maplé syrup
 •     2 téaspoons vanilla éxtract
 •     2 cups coconut milk*
Source https://www.spoonfulofflavor.com/2017/01/04/banana-berry-crunch-baked-oatmeal/


You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar